Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Điều khoản khi Quý khách đến với phutungtrungmy.com. Sau khi truy cập vào website để xem thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc mua sắm. Khách hàng đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của phutungtrungmy.com

Quyền lợi bảo mật thông tin của khách hàng

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại website phutungtrungmy.com. Khách hàng được đảm bảo rằng những thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì bất kỳ mục đích nào. Thông tin của khách hàng tại website sẽ được chúng tôi bảo mật. Chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi mới cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của phutungtrungmy.com

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ công cụ nào để can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website phutungtrungmy.com.

Không đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm  đối với người khác.

Nếu bạn cần hỗ trợ xin vui lòng gọi tới số Hotline: 0903 093 130

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *